Avocat Igor Spinu. BAA Legal Service

Avocat Spînu Igor

Date de contact: tel.+(373) 79 997-777
e-mail: profesor.avocat@gmail.com
Republica Molodva, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 1, MD-2032.

PREȘEDINTELE BIROULUI ASOCIAT DE AVOCAȚI ”LEGAL SERVICE”

Avocat cu experință și vechime în profesia de avocat de 18 ani

GRADUL ŞTIINŢIFIC

Doctor în drept. Profesor.

GRADUL DIDACTIC

Șef Catedrei Drept Privat. Conferențiar Universitar.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Peste 27 de publicaţii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

II. EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

STATUTUL ACTUAL

ian.2023 – prezent – Șef Catedrei Drept Privat, Profesor, Conferențiar Universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM)
2014 – ian.2023 – Profesor, Conferențiar Universitar, Catedra „Drept public”, Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM)

STUDIILE

 • 2019-Conferentiar Universitar
 • 2011- Membru al Baroului București, România
 • 2001-2005 Universitatea Real-Umanistică din Cahul, Facultatea de Drept
 • 2005-2006 Universitatea de Studii Europene din Moldova, studii postuniversitare de masterat, Specializarea: Drept constituţional şi administrativ
 • 2007-2011 Doctorand Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 • 08.09.2006 Certificat de calificare cu dreptul de a activa în cadrul persoanei juridice licenţiate în domeniul pieţei valorilor mobiliare
 • 02.09.2009 Certificat de calificare al specialistului în domeniul valorilor mobiliare
 • Octombrie 2009 Licenţiat în avocatură, Avocat, Președintele Biroului Asociat de Avocați ”Legal Service”

PUBLICAȚII:

 • Coraportul dintre obligațiile și împuternicirile inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești / coautori: Guțuleac Victor, Comarnițcaea Elena. În materie: Jurnalul Juridic Național: Teorie și Pratică. mun.Chișinău, 2021.
 • Evidența formelor și metodelor de combatere a contravenționalității. Perfectarea mecanismului juridic de aplicare a lor.// Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și – Transfer Tehnologic. ASEM, nr.2 -2018, ISSN 2537-6411.
 • Sănătatea publică și sănătatea persoanei ca obiect de protecție prin normele juridice ale dreptului contravențional // Coautori: Comarnițcaea E., Leu C., // Revista științifico practică ”Jurnalul Juridic Național” Chișinău, nr.1-2018, ISSN 2345-1130.
 • Aspecte introductive cu privire la regimul juridic al cetățeniei cu abordări istorico-evolutive.// Coautor: Lupu C.,// Revista științifico practică ” Legea și Viața”, Chișinău, nr.4 -2017, ISSN 1810-309X.
 • Esența și menirea justiției constituționale într-un stat de drept.// Coautor: Lupu C., // Revista ”Legea și Viața” nr.3 pag.18-23, 0,5 c.a., ISSN 1810-309X.
 • Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comise, condițiile de determinare a formei de răspundere juridică aplicabilă.//Coautori: Guțuleac V., Comarnițcaea E.,// Revista științifico pratică ”Legea și Viața”, Chișinău- 2017, ISSN 1810-309X.
 • Contravenția definiția și conținutul juridic al ei.// Revista Națională de Drept., Chișinău, 2013. pp.70-79.

Materiale al forurilor științifice:

 • Respectarea dreptului și libertății fundamentale ale omului – dreptul la libertatea de întrunire / coautor: Ciochină Snejana. În materia: Conferința științifică cu participare internațională ”Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice”, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI. mun.Chișinău, 2022.
 • Respectarea drepturilor omului în activitatea specială de investigație / coautor: Ciochină Snejana. În materia: Conferința științifică cu participare intrenațională ”Problemele actuale privind respespectarea drepturilor omului în procesul penal și activitatea specială de investigații”, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI. Materialele conferinței științifice naționale din 10 noiembrie., pp.159-166. mun.Chișinău, 2022 ISBN 978-9975-3323-9-2.
 • Dimensiunea evolutivă a conceptului de regim politic analizat prin prisma caracterelor sale tipice, coautor: Spînu Oleg. Materialele Conferinței Internaționale ”Promovarea valorilor sociale în contextul Integrării Europene” 4 mai, 2018, pp.24-31 16- ISBN 978-9975-3185-7-0.
 • Particularitățile sancțiunilor contravenționale în cadrul raportului de răspundere contravențională. Materialele Conferinței Internaționale ”Promovarea valorilor sociale în contextul Integrării Europene” 4 mai, 2018, pp.16-23 ISBN 978-9975-3185-7-0.

Monografii:

 • Dreptul Contravențional și Procedura Contravențională, Note de curs, USEM. Chișinău 2018, Tipografia Centrală, 182 p., ISBN 978-9975-53-973-9;
 • Contravenții și Contravenționalitatea: Studiu monografic. Chișinău – 2017, Tipografia Centrală, 280 p., ISBN 978-9975-53-780-3;
 • Contravenția ca temei juridic a răspunderii contravenționale în Drept Administrativ// Guțuleac V., Comarnițcaea E., ULIM, Insitutul de științe penale și criminologie aplicată, Tipografia Centrală, 2013, p.506-550.

Decorațiuni:

 • Ordinul-Insigma ”Ștefan cel Mare și Sfînt”., 2022.
 • Ordinul ” Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, gr.II, 2010.