Conceptul de donație înseamnă transferul de drepturi asupra anumitor bunuri cu titlu gratuit. Din punct de vedere juridic, donația este transferul propriei proprietăți sau a anumitor obiecte către o altă persoană pentru deținerea deplină, folosirea liberă și dispunerea fără a primi în același timp niciun profit. Donația face parte din categoria drepturilor civile inalienabile ale fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Asigurarea acestui drept se realizează în baza legislației în vigoare a țării, precum și a libertății de a dispune de bunurile proprii. Procedura de donație poate prevedea executarea obligatorie a tranzacției relevante. Mai mult, în multe cazuri, proprietatea sau un lucru poate fi donat fără întocmirea documentelor aferente, cu anumite condiții.

În cazul în care obiectul donației este un imobil deținut de un cetățean în baza unui certificat de drept al proprietarului, sunt avute în vedere două scenarii:

 • Întocmirea unui acord de donație cu certificare obligatorie în prezența unui notar;
 • Întocmirea unui acord de donație într-o formă scrisă standard fără certificare.

Vă rugăm să rețineți că acordul de donație impune înregistrarea de stat obligatorie pe motiv că, în cadrul acestui tip de tranzacție imobiliară, donatorul transferă drepturile asupra obiectului sub formă de imobil către donatar, care este a doua parte la tranzacție. Reglementarea procedurii și condițiilor de procesare și acceptare a unei donații se realizează prin Codul civil al Republicii Moldova și legislația care reglementează aspectele fiscale.

Potrivit acestui articol, transferul gratuit al proprietății și drepturilor asupra acesteia este o cerință obligatorie. Totodată, redactarea unui acord de tipul în cauză garantează realitatea și consensualitatea acestuia.

Orice promisiune de a face o donație poate fi recunoscută drept contract de donație, cu condiția ca:

 1. Această promisiune a fost executată în condițiile legii. Promisiunea, care determină voința donatorului, este exprimată în scris și este însoțită de un contract corespunzător.
 2. Această promisiune, exprimată în scris, conține o definiție clară a intenției de a transfera proprietatea gratuit unei alte persoane în viitor sau de a elibera această persoană de obligațiile actuale de proprietate.

Întocmirea unui acord de donație în formă scrisă oficială este obligatorie atunci când este vorba de transferul bunurilor mobile, cu condiția ca donatorul să fie persoană juridică, iar valoarea cadoului să corespundă cu cea prevăzută de legislația în vigoare pentru cazurile prevăzute de legislația în vigoare. considerare. Recomandăm insistent clienților noștri să se asigure că acordul de donație este executat corect și legal. Cooperând cu specialiști ai avocaților, veți putea primi asistență juridică calificată în totalitate, fără riscurile asociate.

Tipuri și obiecte de donație
Absolut orice lucruri pot fi obiecte de donație, inclusiv elemente specifice sub formă de active financiare și titluri de valoare, cu condiția ca aceste obiecte să nu fi fost retrase din circulație. Daca subiectele donatiei sunt lucruri care au anumite restrictii de circulatie, atunci cadoul trebuie facut cu respectarea regimului juridic definit de lege in raport cu aceste lucruri. De exemplu, dacă se emite un act de cadou pentru o pușcă de vânătoare, atunci o poate primi doar o persoană care are licență de depozitare a armelor.

Subiectul luat în considerare la donare prevede posibilitatea de a descrie ca un lucru anume, un drept sau o scutire de la anumite obligații. Un acord care exprimă intenția de a dona ceva nedeterminat este considerat nul de drept.

Lista tipurilor de donații include acorduri privind:

 • transferul bunurilor personale ale donatorului către donatar în deplină posesie;
 • transferul drepturilor de proprietate ale donatorului către donatar;
 • transferul drepturilor de proprietate ale donatorului în raport cu terții către donatar cu transferul efectiv gratuit al dreptului de creanță;
 • eliberarea de către donator a donatarului în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de proprietate existente;
 • eliberarea de către donator a donatarului în legătură cu îndeplinirea obligațiilor imobiliare existente către un terț cu dobândirea efectivă gratuită a creanței pe baza procedurii de transfer al creanței, cu acordul creditorului.

Lista generală a normelor Codului civil al Republicii Moldova, care au legătură directă cu varietățile de acorduri de cadouri descrise mai sus, este în prezent restrânsă. În același timp, toate variantele unui acord de donație sunt unite doar prin semnul gratuității.

Cine și ce poate dona?
Este imposibil să se întocmească un acord cu forma în cauză în următoarele cazuri:

 1. în cazul în care donatorul este reprezentantul oficial al unui copil minor sau al unei persoane recunoscute ca incompetentă din punct de vedere juridic și intenționează să facă un cadou în numele pupitului său;
 2. în cazul în care cadoul este destinat angajaților instituțiilor de învățământ de diferite niveluri, organizațiilor medicale și altor organizații care oferă servicii sociale și conexe, inclusiv organizații pentru orfani și așa mai departe, cu condiția ca donatorul sau rudele donatorului să interacționeze cu aceste organizații și instituții ca elevi, pacienți și așa mai departe;
 3. în cazul în care donatarul este o persoană care deține funcții publice în Republica Moldova, precum și care îndeplinește rolul de funcționari municipali sau de stat, angajați ai instituțiilor bancare de stat pe baza atribuțiilor oficiale și a atribuțiilor oficiale determinate acestor persoane;
 4. dacă participanții la donație sunt două organizații comerciale.

Doar acele lucruri și bunuri care aparțin potențialului donator pe baza drepturilor de proprietate sunt supuse donației. În cazul în care donatorul este o persoană juridică care are cutare sau cutare lucru în baza dreptului de gestiune sau gestiune economică, atunci donatorul poate dona acest lucru, cu condiția obținerii acordului proprietarului și a absenței contradicțiilor în legislație. În cazul cadourilor de valoare mică, această restricție nu se aplică în general.

Avantajele și dezavantajele dăruirii
Lista avantajelor întocmirii unui acord în această formă include următoarele:

 1. În timp ce testamentul implică transferul de proprietate către un nou proprietar după decesul testatorului, la donație, transferul are loc imediat din momentul încheierii unui acord formal. Dacă vorbim despre o donație pentru bunuri imobiliare, atunci drepturile proprietarului apar imediat după înregistrarea acordului la cadastru – OTC.
 2. În cazul în care părțile la acord sunt rude, acestea sunt eliberate de obligația de a plăti impozite.
 3. Dacă o parte din drepturile de proprietate este transferată donatarului pe baza unei donații, proprietarul nu trebuie să obțină consimțământul pentru tranzacție de la ceilalți proprietari. În cazul unei tranzacții de vânzare-cumpărare, proprietarii rămași au drept de preemțiune, care devine o anumită complexitate și provoacă o pierdere de timp.
 4. Dacă bunul a fost primit cadou, atunci nu presupune împărțirea după desfacerea căsătoriei între soți.