Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a fost înființată în 1959. Scopul instanței este de a proteja drepturile omului universal recunoscute de acțiunile (inacțiunea) autorităților statului.

Dreptul internațional este format din acorduri internaționale, tratate și obiceiuri juridice internaționale, el poate fi atât public, cât și privat. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale este un document internațional recunoscut universal. Respectarea acestuia este monitorizată de sistemul Curții Europene a Drepturilor Omului.

După epuizarea tuturor măsurilor de protecție internă din sistemul judiciar al Republicii Moldova, vă puteți adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. O plângere oficială la Curtea Europeană poate fi depusă în termen de 6 luni de la data recursului (de casare), iar în cazurile de încălcare a drepturilor omului în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă (CRAP), imediat.
Specialiștii Biroului Asociației Avocaților „Legal Service” oferă asistență juridică cetățenilor și organizațiilor pe o bază profesională.

Președintele Biroului Asociaţiei Avocaţilor – Doctor în drept (Moldova), avocat, membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova – Igor Spinu.

Avocații și specialiștii Biroului Asociației Avocaților „Legal Service” vor ajuta: să analizeze plângerea sub aspectul admisibilității, să pregătească o poziție juridică și probe, să întocmească cerințe și un formular în strictă conformitate cu Regulamentul Curții Europene a Omului, să întocmească un răspuns la obiecțiile Guvernului Republicii Moldova, să efectueze reprezentare (în cazurile de examinare față în față) în Marea Cameră a CEDO.

Unde se poate găsi jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului?

Unde pot găsi formularul întocmirii unei cereri pentru a o depune la Curtea Europeană a Drepturilor Omului?
Formularul CEDO poate fi deschis numai în Adobe Reader 9 și versiuni ulterioare! Formularul de înscriere trebuie completat doar în format PDF!