Адвокат Игорь Спыну. BAA Legal Service.

Адвокат Спыну Игорь

Контакты: tel.+(373) 79 997-777
e-mail: profesor.avocat@gmail.com
Республика Молдова, мун. Кишинев, ул. Николае Титулеску 1, MD-2032.

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ АДВОКАТСКОЕ БЮРО ”LEGAL SERVICE”

Адвокат с опытом и стажем работы по юридической специальности 18 лет

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ

Доктор права. Профессор.

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

Заведующий кафедрой частного права. Доцент (Conferentiar Universitar)

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Более 27 научных и научно-методических публикаций.

II. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

янв.2023 – настоящее время — Зав кафедрой «Частного права», Професор, Доцент, Факультет Права, Европейский Университет Молдовы, (USEM)
2014 — янв.2023 — Професор, Доцент кафедры „Drept public”, Факультет Права, Европейский Университет Молдовы (USEM)

STUDIILE

 • 2019-Conferentiar Universitar
 • 2011- Membru al Baroului București, România
 • 2001-2005 Universitatea Real-Umanistică din Cahul, Facultatea de Drept
 • 2005-2006 Universitatea de Studii Europene din Moldova, studii postuniversitare de masterat, Specializarea: Drept constituţional şi administrativ
 • 2007-2011 Doctorand Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 • 08.09.2006 Certificat de calificare cu dreptul de a activa în cadrul persoanei juridice licenţiate în domeniul pieţei valorilor mobiliare
 • 02.09.2009 Certificat de calificare al specialistului în domeniul valorilor mobiliare
 • Octombrie 2009 Licenţiat în avocatură, Avocat, Președintele Biroului Asociat de Avocați ”Legal Service”

PUBLICAȚII:

 • Coraportul dintre obligațiile și împuternicirile inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești / coautori: Guțuleac Victor, Comarnițcaea Elena. În materie: Jurnalul Juridic Național: Teorie și Pratică. mun.Chișinău, 2021.
 • Evidența formelor și metodelor de combatere a contravenționalității. Perfectarea mecanismului juridic de aplicare a lor.// Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și — Transfer Tehnologic. ASEM, nr.2 -2018, ISSN 2537-6411.
 • Sănătatea publică și sănătatea persoanei ca obiect de protecție prin normele juridice ale dreptului contravențional // Coautori: Comarnițcaea E., Leu C., // Revista științifico practică ”Jurnalul Juridic Național” Chișinău, nr.1-2018, ISSN 2345-1130.
 • Aspecte introductive cu privire la regimul juridic al cetățeniei cu abordări istorico-evolutive.// Coautor: Lupu C.,// Revista științifico practică ” Legea și Viața”, Chișinău, nr.4 -2017, ISSN 1810-309X.
 • Esența și menirea justiției constituționale într-un stat de drept.// Coautor: Lupu C., // Revista ”Legea și Viața” nr.3 pag.18-23, 0,5 c.a., ISSN 1810-309X.
 • Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comise, condițiile de determinare a formei de răspundere juridică aplicabilă.//Coautori: Guțuleac V., Comarnițcaea E.,// Revista științifico pratică ”Legea și Viața”, Chișinău- 2017, ISSN 1810-309X.
 • Contravenția definiția și conținutul juridic al ei.// Revista Națională de Drept., Chișinău, 2013. pp.70-79.

Materiale al forurilor științifice:

 • Respectarea dreptului și libertății fundamentale ale omului – dreptul la libertatea de întrunire / coautor: Ciochină Snejana. În materia: Conferința științifică cu participare internațională ”Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice”, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI. mun.Chișinău, 2022.
 • Respectarea drepturilor omului în activitatea specială de investigație / coautor: Ciochină Snejana. În materia: Conferința științifică cu participare intrenațională ”Problemele actuale privind respespectarea drepturilor omului în procesul penal și activitatea specială de investigații”, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI. Materialele conferinței științifice naționale din 10 noiembrie., pp.159-166. mun.Chișinău, 2022 ISBN 978-9975-3323-9-2.
 • Dimensiunea evolutivă a conceptului de regim politic analizat prin prisma caracterelor sale tipice, coautor: Spînu Oleg. Materialele Conferinței Internaționale ”Promovarea valorilor sociale în contextul Integrării Europene” 4 mai, 2018, pp.24-31 16- ISBN 978-9975-3185-7-0.
 • Particularitățile sancțiunilor contravenționale în cadrul raportului de răspundere contravențională. Materialele Conferinței Internaționale ”Promovarea valorilor sociale în contextul Integrării Europene” 4 mai, 2018, pp.16-23 ISBN 978-9975-3185-7-0.

Monografii:

 • Dreptul Contravențional și Procedura Contravențională, Note de curs, USEM. Chișinău 2018, Tipografia Centrală, 182 p., ISBN 978-9975-53-973-9;
 • Contravenții și Contravenționalitatea: Studiu monografic. Chișinău – 2017, Tipografia Centrală, 280 p., ISBN 978-9975-53-780-3;
 • Contravenția ca temei juridic a răspunderii contravenționale în Drept Administrativ// Guțuleac V., Comarnițcaea E., ULIM, Insitutul de științe penale și criminologie aplicată, Tipografia Centrală, 2013, p.506-550.

Decorațiuni:

 • Ordinul-Insigma ”Ștefan cel Mare și Sfînt”., 2022.
 • Ordinul ” Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, gr.II, 2010.