Адвокат Олег Спыну. BAA Legal Service.

Адвокат Спыну Олег

Контакты: tel.+(40) (752) 689 327
e-mail: relatiiexterne@yahoo.com
Республика Молдова, мун. Кишинев, ул. Николае Титулеску 1, MD-2032.

ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ АДВОКАТСКОЕ БЮРО ”LEGAL SERVICE”

Адвокат с опытом и стажем работы по юридической специальности 18 лет

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ

Доктор права. Профессор.

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

Преподаватель кафедры частного права. Доцент (Conferentiar Universitar)

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Более 20 научных и научно-методических публикаций.

II. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

янв.2023 — настоящее вермя — Професор, Доцент кафедры „Drept public”, Факультет Права, Европейский Университет Молдовы (USEM)

STUDIILE

 • 2019-2023 — studii de doctorat, Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale a Universității de Studii Europene din Moldova, Specialitatea 552.08 — Drept internațional și european public
 • 2019-2023 — Licențiat în psihologie, Universitatea de Studii Europene, Facultatea de Psihologie
 • 2016-2018 — Master în drept Universitatea de Studii Europene din Moldova, studii postuniversitare de masterat, Specialitate: Drept constituțional și administrativ
 • 2001-2005 — Licențiat în drept, Universitatea Real-Umanistică din Cahul, Facultatea de Drept

PUBLICAȚII:

 • Clauza  de nedescriminare prin prisma instrumentelor naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului. Publicat în: Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației, Volumul VI, Partea 1, pag. 183-182 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Cahul 2019. Volumul include luicrările prezentate la Conferința “Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, care s-a desfășurat la Cahul 6 iunie 2019.ISSN: 2587-3563;
 • Originea și evoluția conceptului de nediscriminare. În cadrul Coferinței Științifico-Practice cu participare Internațională Teoria și practica administrării publice TPAP-2019. Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională, pag. 425-430;
 • Workshop în cadrul Conferinței Științifice Internaționale Valori Etice în Educație, Cercetare și Inovare, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 19-20 octombrie 2018;
 • LUMEN International Scientific Conference Education, Quality & Sustainable Development EQSD2018, Ediția 2. Târgoviște, România. 21-22 noiembrie 2018;
 • Workshop “Managementul furiei” în cadrul Conferinței Internaționale, Ediția III-a “Violența asupra femeii.Ipoteze.Explicații.Intervenții”. Organizată de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice în parteneriat cu Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – Suculeala Teritorială Iași, Centrul de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iași și Asociația “Aproape de Oameni” 22.11.2018;
 • Workshop regional „DESPRE FERICIRI” desfășurat la Iași. Organizat de către Suculeala Teritorială Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România și Asociația ProRoma în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Muzeul Municipal Iași și Asociația Aproape de Oameni, Iași. 8 februarie 2019.
 • Principiul nedescriminării în dreptul internațional public – consacrare normativă și jurisprudențială. În cadrul conferinței „Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene”, decembrie 12-13.2019. ISBN 978-9975-3287-6-0;
 • The Functionality of the Principle of Non-Discrimination on Grounds of Gender, Race, Religion and Sexual Orientation in the Postmodern Societ (Funcționalitatea principiului nediscriminării pe criterii de gen, rasă, religie și orientare sexuală în societatea postmodernă). Postmodern Openings — Covered in: Web of Science (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet;  CEEOL;  Ulrich  ProQuest;  Cabell,  Journalseek;  Scipio;  Philpapers;  SHERPA/RoMEO  repositories;  KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck. 2021, Volume 12, Issue 2, pages: 310-338 ; ISSN: 2068-0236  |  e-ISSN: 2069-9387.  DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.2/310.

Cunoașterea limbilor străine:

 • engleza — intermediar;
 • rusa — bine.